DALŠÍ PROVÁDĚNÉ ZÁKROKY

Řízená kostní regenerace - GBR

Metoda řízené kostní regenerace patří mezi nejčastěji používané techniky.

Princip metody spočívá v možnosti podpory růstu kostních buněk (ty potřebujeme), zatímco bráí naopak růstu vazivových buněk (ty nechceme). Kombinací vhodného materiálu, který vytváří chybějící objem kosti, a vhodné membrány, která brání vrůstání vaziva, lze docílit obnovy chybějící kosti při náhradě zubu zubním implantátem.

Přenos volného kostního bloku

Pokud kosti chybí moc, není možné zavádět implantát. Prvně je nutné doplnit dostatečný objem kosti. Touto technikou můžeme zvětšovat kost co do šířky i do výšky. Při zákroku je nejdříve odebrán kostní bloček nejčastěji v místě dolních osmiček nebo z brady. Tento bloček se následně upraví a speciálními šroubky připevní tam, kde je potřeba a kde plánován implantát. Takto doplněnou kost je nutné nechat hojit cca 4-6 měsíců.

Bone splitting

Je metoda, která má nezastupitelnou roli při úzké kosti, zejména v horní čelisti. Tenkou frézou a dlátkem se kost rozdělí na 2 části a po jejich rozevření se mezi ně zavádí implantát.

Sinus lift

Jedná se opět o techniku doplnění kosti pro zavedení zubního implantátu. Tentokrát se však doplňuje kost v čelistní dutině v horní čelisti - jedná se o aplikaci kostního granulátu do čelistní dutiny.
Při ztrátě zubů v horní čelisti se často setkáváme s nedostatečným množstvím kosti pod čelistní dutinou, často doprovázenou sníženou kvalitou kosti. Již od roku 1985 se tento problém standartně řeší augmentační operací nazývanou sinus lift.
Jedná se o nadzvednutí membrány, která čelistní dutinu vystýlá, a pod touto vyzvednutou membránou vznikneprostor, kam se aplikuje augmentační materiál, do kterého se zavedou implantáty. Hojení implantátů se při této operaci prodlužuje na 6-12 měsíců.